APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, bedrijfsauto of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van 3.500 kg, jaarlijks of om de twee jaar laten keuren. Afhankelijk van het voertuig, de datum dat deze voor het eerst op de weg is toegelaten, én het soort brandstof, moet dat vanaf het derde of vierde levensjaar. Na deze eerste keuring vindt de eerstvolgende keuring plaats na één of twee jaar.

De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijft dus belangrijk.

De controlepunten

De onderdelen waarop de keurmeester, conform de door de overheid voorgeschreven richtlijnen, de voertuigen controleert zijn o.a.

Verkeersveiligheid

 • remmen
 • wielophanging
 • schokdempers
 • banden
 • stuurinrichting
 • verlichting
 • carrosserie

Milieu

 • uitlaatgassen
 • roetmeting
 • viergasmeting

Algemeen

 • voertuig-identificatienummer
 • gebruikte brandstof

Bandenprofiel

Een regelmatige controle van uw banden spanning en slijtage is erg belangrijk. De band vormt immers de enige verbinding tussen uw auto en het wegdek.

Bij 4mm profiel rijdt u veilig, bij 3 mm kan aquaplaning optreden, bij 2 mm komt de veiligheid in het geding en bij 1,6 mm wordt de band afgekeurd tijdens de APK-keuring of bij een controle van de Politie.

Roetmeting

Sinds 1 januari 1997 ondergaan auto’s met een dieselmotor én met een bouwjaar van 1980 of later bij de APK een roetmeting.De APK- keurmeester volgt hierbij een voor heel Europa vastgestelde meting. Bij deze meting is het van groot belang dat u uw voertuig in een goede staat van onderhoud voor de keuring aanbiedt, om motorschade te voorkomen. De dieselmotoren van na 1972 zijn erop geconstrueerd om deze meting te kunnen ondergaan mits de onderhoudsbeurten overeenkomstig de fabrieksvoorschriften zijn uitgevoerd.

Viergas meting

Vanaf 1 januari 1998 moeten auto’s met een benzinemotor of LPG-motor met een ‘geregelde’ katalysator én met een bouwjaar van 1993 of later, een zogenaamde viergasmeting ondergaan.Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt.

Keuringsrapport

Als uw auto APK gekeurd is ontvangt u een keuringsrapport, zowel bij een goedkeuring als bij een afkeuring van het voertuig. Het keuringsrapport (bij een goedgekeurde auto) moet tijdens het gebruik van de auto altijd aanwezig zijn. De politie kan er bij controle om vragen.
Sinds 1 maart 2000 moeten op het keuringsrapport niet alleen de reparatie- en afkeurpunten worden aangegeven, maar ook adviespunten. Dit zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeuring van uw auto leiden, maar wel binnen afzienbare tijd vervangen of gerepareerd moeten worden.

Ieder jaar is uw auto weer toe aan de verplichte APK keuring. Deze keuring kunt u uitsluitend laten uitvoeren door een APK-erkende instantie. Autobedrijf J&F beschikt over moderne apparatuur en ervaren monteurs om uw auto op de juiste wijze APK te keuren.

Top